Archiwum projektow - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

Archiwum projektów01.04.2010 - 31.08.2010
Rok Włóczykija

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym poprzez kontakt z kulturą i sztuką w ramach realizacji zadania publicznego: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w których współuczestniczą osoby niepełnosprawne - finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

    1. Celem podjętych działań jest oswojenie społeczności lokalnej z myślą, iż osoby niepełnosprawne znajdują się wokół nas i podobnie jak osoby pełnosprawne potrzebują kontaktu ze sztuka i kulturą. Dzięki wyjściom do kina i teatru chcemy uwrażliwić osoby niepełnosprawne na piękno, sztukę jak i na potrzebę przebywania w otoczeniu innych ludzi. Chcemy dać im możliwość integracji ze społeczeństwem, możliwość poczucia się lepszym, obeznanym w kulturze i sztuce.
    2. Projekt przyczyni się do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem lokalnym jak również innymi osobami niepełnosprawnymi z województwa podlaskiego.
    3. Celem projektu jest podniesienie poziomu atrakcyjności rewalidacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym – podopiecznym WTZ – kontaktu z kulturą i sztuką poprzez organizację wyjścia do kina oraz wyjazdu do teatru.
    4. Integracja osób niepełnosprawnych z lokalną młodzieżą – planujemy zaprosić do wspólnej zabawy grupę wolontariuszy, która zorganizuje cykl gier i zabaw.
    5. Przełamanie barier oraz stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych wśród młodzieży – dzięki wspólnym imprezom pokażemy młodym ludziom, że osoby niepełnosprawne – podobnie jak oni – lubią tańczyć, chodzić do kina, teatru i wesoło spędzać czas w towarzystwie przyjaciół.
    6. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, kreatywnie wesoło i aktywnie spędzonego czasu


   „Wiosenny Włóczykij” celem podjętych działań, w ramach tego zadania, jest oswojenie społeczności lokalnej z myślą, iż osoby niepełnosprawne znajdują się wokół nas i podobnie jak osoby pełnosprawne potrzebują kontaktu ze sztuka i kulturą. Dzięki wyjściom do kina i teatru chcemy uwrażliwić osoby niepełnosprawne na piękno, sztukę jak i na potrzebę przebywania w otoczeniu innych ludzi. Chcemy dać im możliwość integracji ze społeczeństwem, możliwość poczucia się lepszym, obeznanym w kulturze i sztuce. I tak zaplanowaliśmy:

 • Wyjście do Kina Lotos w Dąbrowie Białostockiej, w ramach tego zadania osoby niepełnosprawne wezmą udział w seansie filmowym proponowanym aktualnie w kinie – skierowane do 30 osób niepełnosprawnych oraz 6 terapeutów

 • Majówka – spacer po okolicy z wędrówką po lesie, grą w piłkę i zabawą na świeżym powietrzu. Uwieńczeniem imprezy będzie ognisko z pieczeniem kiełbasek, ziemniaka oraz napojami zorganizowane dla podopiecznych i instruktorów WTZ oraz zaprzyjaźnionej grupy wolontariuszy (30 osób niepełnosprawnych, 6 terapeutów oraz 10 wolontariuszy).

 • Rejs po Pojezierzu Augustowskim – w ramach tego zadania przewidziany jest rejs statkiem po Pojezierzu Augustowskim Dzięki temu rejsowi osoby niepełnosprawne zapoznają się z piękną fauną i florą pojezierza. Impreza skierowana do 40 osób w tym około 30 osób niepełnosprawnych.

 • Wyjazd do Białegostoku - w ramach tego działania przewidziano obejrzenie spektaklu w Teatrze, obiad, spacer po ogrodach i Pałacu Branickich oraz wizyta w Jurajskim Parku w Jurowcach, która umożliwi przeniesienie się do epoki dinozaurów. Impreza skierowana do 40 osób w tym około 30 osób niepełnosprawnych.


   „Tańczący Włóczykij” – impreza tematyczna – bal przebierańców – co kryje się na i w oceanie – piraci i zwierzęta żyjące w oceanie – skierowana do zaprzyjaźnionych w okolicy Warsztatów Terapii Zajęciowe- około 130 osób, w tym około 90 osób niepełnosprawnych.01.04.2010 - 30.06.2010
Wiosenne zmagania z profilaktyką w tle

W ramach realizacji zadania publicznego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień - finansowanego przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej. Głównym celem prezentowanego projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, z profilaktyką uzależnień w tle.
Cele szczegółowe, to:

 • aktywizacja i tworzenie pozytywnych wzorców zachowań dzieci i młodzieży,

 • kształtowanie rozwoju poprzez sport, pracę w grupie i realizację zadań organizacyjnych,

 • budowa samooceny uczestników projektu,

 • rozwijanie zainteresowań i rozbudzanie potrzeby tworzenia,

 • podnoszenie poziomu samoakceptacji i samooceny poprzez stworzenie możliwości odnoszenia sukcesów,

 • akceptacja społeczna przełamująca stereotypy dotyczące młodzieży,

 • integracja ze społeczeństwem lokalnym.

     

 • Konkurs plastyczny - skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie plakatu o tematyce antyalkoholowej. W realizacje zadania zaangażujemy wychowawców klas. Temat konkursu będzie podstawą do przeprowadzenia pogadanek o tematyce antyalkoholowej. W ramach zadania planowana jest wystawa pokonkursowa w Miejsko-Gminnym Domu Kultury, trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 • Konkurs dziennikarski – skierowany do uczniów szkół średnich. Konkurs dotyczy najlepszego artykułu promującego aktywne formy spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej. Prace zostaną ocenione przez zaprzyjaźnionych dziennikarzy, trzy najlepsze prace z każdej z grup wiekowych, zostaną nagrodzone, a zwycięskie artykuły zostaną opublikowane w prasie oraz na stronie internetowej Fundacji.

 • Gminne Mistrzostwa w Piłkarzykach - w czterech kategoriach wiekowych (uczniowie podstawówki, gimnazjaliści, uczniowie liceum, dorośli). Dla najlepszych (3 drużyny w każdej kategorii) zostaną zakupione nagrody.

 • Na zakończenie projektu odbędzie się krótka konferencja podczas której zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy. Równolegle trwać będzie pokonkursowa wystawa prac w MGOK-u w Dąbrowie Białostockiej.

12.01.2010 - 30.06.2010
Muzyka jest w każdym z nas

Projekt realizowany od 12 stycznia do 30 czerwca 2010r. współfinansowany z funduszu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży - program Make Connection - Przyłącz się. Fundacja realizuje projekt w partnerstwie z 1 Dąbrowską Drużyną Harcerską "Gladius". Celem projektu jest integracja młodzieży i zapewneinei aktywnego spędzania czasu wolnego dla 50 osób w wieku od 10 do 19 lat. Cel realizowany jest poprzez zajęcia woklalne - raz na dwa tygodnie przez 3h - łącznie 27h oraz zajęcia z tańca współczesnego - raz na dwa tygodnie przez 3h - łącznie 27h. Dodatkowo zostanie zakupiona gitara akustyczna, odtwarzacz CD i koszulki dla drużyny harcerskiej. Na zakończenie projektu odbędzie się spektakl taneczno-wokalny na którym młodzież zaprezentuje nabyte umiejętności.16.11.2009 - 31.12.2009
Projekt „Okno na świat”

Fundacja prowadzi kolejny projekt – Okno na świat - w ramach realizacji zadania publicznego: Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnoprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do celów projektu zaliczamy:

 • Projekt przyczyniający się do integracji osób niepełnosprawnych.

 • Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem lokalnym poprzez kontakt z kulturą i sztuką.

 • Integracja osób niepełnosprawnych z lokalną młodzieżą – planujemy zaprosić do wspólnej zabawy grupę wolontariuszy, która zorganizuje cykl gier i zabaw.

 • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom wesoło i radośnie spędzonego czasu


Jako jedno z działań przewidziano organizację imprezy: „Andrzejkowe Balety” dla zaprzyjaźnionych w regionie trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach imprezy zaplanowano dyskotekę, obiad oraz liczne gry, zabawy i wróżby. Dzięki tej imprezie chcemy zintegrować podopiecznych okolicznych WTZ, dać im możliwość dobrej zabawy, powód do uśmiechu i radości. Działanie skierowane do 130 osób.

Kolejnym działaniem jest - Integracja poprzez kontakt z kulturą i sztuką – celem podjętych działań jest oswojenie społeczności lokalnej z myślą, iż osoby niepełnosprawne znajdują się wokół nas i podobnie jak osoby pełnosprawne potrzebują kontaktu ze sztuka i kulturą. Dzięki wyjściom do kina i teatru chcemy uwrażliwić osoby niepełnosprawne na piękno, sztukę jak i na potrzebę przebywania w otoczeniu innych ludzi. Chcemy dać im możliwość integracji ze społeczeństwem, możliwość poczucia się lepszym, obeznanym w kulturze i sztuce. W ramach tego wyjście do kina Lotos w Dąbrowie Białostockiej skierowane do 30 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów oraz wyjazd do teatru do Białegostoku – skierowane również do 30 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów.

Zakładamy, iż poprzez realizację tego projektu uzyskamy następujące rezultaty:

 • Integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

 • Poprawa samooceny oraz wiary w siebie i własne możliwości osób niepełnosprawnych.

 • Zmiana świadomości lokalnej

 • Zapewnienie dobrej zabawy i powodu do radości osobom niepełnosprawnym.

 • Przełamanie barier społecznych – osoba niepełnosprawna może być partnerem w działaniu.


Projekt realizowany jest od 16 listopada 2009 do 31 grudnia 2009.01.08.2009 - 31.07.2009
Dobry start GAMY

Projekt trwa od 01.08.2009 do 31.07.2009.„Dobry start GAMY” – realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Głównym założeniem projektu jest rozwój merytoryczny Fundacji oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań administracyjno-biurowych. W ramach projekt „Dobry start GAMY” podniesiemy kwalifikacje i umiejętności członków zarządu Fundacji. Poprzez kolejne działania, przygotujemy się do pełnienia wcześniej uzgodnionych ról w funkcjonowaniu organizacji. Zakładamy, iż odbyte kursy i szkolenia ułatwią nam realizację celów statutowych.

Do głównych założeń projektu należy umożliwienie podjęcia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, co umożliwi logiczne oraz w pełni uzasadnione dysponowanie majątkiem fundacji jak również pozyskanymi funduszami. Zaplanowano również przeszkolenie jednego z członków organizacji z zasad opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE, co otworzy przez Fundacją drogę do kolejnych możliwości pozyskiwania finansów na realizację celów. Dodatkowym działaniem jest zapewnienie członkom zarządu kursu języka angielskiego, który ułatwi porozumiewanie się i nawiązywanie kontaktów z Fundacjami o podobnym profilu działalności w krajach wspólnoty i nie tylko.

W ramach inwestowania w infrastrukturę i aktywa organizacji planujemy zakup laptopa z oprogramowaniem, kopiarko-drukarki, rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz oprogramowania księgowego, które pozwolą na bieżącą obsługę biura. Koordynatorem projektu została Joanna Świetlińska, księgowość natomiast prowadzi Biuro Rachunkowe ABAK – Krystyna Pieszko.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego