Wspolpraca miedzynarodowa gwarancja rozwoju produktu lokalnego - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

ProjektyData publikacji: 14.11.2016 r.


   

   


Pod koniec października, w dniach między 27 - 30 października w Dąbrowie Białostockiej/Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu "Współpraca międzynarodowa gwarancją rozwoju produktu lokalnego" (projekt realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+)  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z Włoch, Cypru, Grecji, Portugalii i Polski. Miało ono charakter zapoznawczo-organizacyjny. W czasie dwóch dni roboczych delegaci opowiedzieli o swoich organizacjach, prowadzonej działalności oraz doświadczeniu. Dokładnie również omówiono cele rozpoczynającego się projektu oraz planowane działania i zamierzone rezultaty do osiągnięcia. Ustalono zasady współpracy, terminarz wykonania kolejnych działań, uzasadnienia wydatków i płatności oraz konieczność ewaluacji i promocji. Jednocześnie podzielono obowiązki między organizacje partnerskie. Wstępnie ustalono termin  kolejnego spotkania w Rzymie. Prace zakończyły się podpisaniem umów partnerskich przygotowanych przez koordynatora projektu - Fundację GAMA z Polski.
W ramach spotkania odwiedziliśmy białostockiego producenta lokalnego -
Browar Gloger (browargloger.pl). Mieliśmy okazję posłuchać o procedurze warzenia piwa, obejrzeć urządzenia wykorzystywane w produkcji oraz wysłuchać historii życia sławnego etnologa z Jeżewa koło Tykocina Zygmunta Glogera herbu Prus II, którego Encyklopedia staropolska ilustrowana (1900-1903) była inspiracją do nadania nazw proponowanym piwom.
Parę słów na temat samego projektu: skierowany on jest do producentów szeroko rozumianego produktu lokalnego oraz osób, które chciałyby pracować w tej branży. Udział w projekcie umożliwi  tym osobom edukację nieformalną: w dziedzinie marketingu i promocji produktów w kraju i zagranicą oraz wykorzystywania dostępnych bezpłatnych narzędzi internetowych. W ramach projektu powstanie strona internetowa oraz międzynarodowa platforma internetowa umożliwiająca komunikację, wymianę doświadczeń, rynków zbytu. Będziemy zachęcali do współpracy lokalnych producentów z producentami z krajów partnerskich (z Włoch, Grecji, Portugalii i Cypru) wymiany doświadczeń oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk. (więcej informacji można odnaleźć na stronie fundacjagama.za.pl - strona projektu w czasie budowy).

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji
Dwuletni projekt pod nazwą "Współpraca międzynarodowa gwarancją rozwoju produktu lokalnego". Pomysł na ten projekt pojawił się w trakcie realizacji poprzedniego projektu międzynarodowego "Kulinarne mosty europy".  
Projekt skierowany jest do producentów szeroko rozumianego produktu lokalnego oraz osób, które chciałyby pracować w tej branży. Ukierunkowany on jest na promowanie uczenia się w każdym miejscu, umożliwimy kontakt osób zainteresowanych pracą w produkcji produktu lokalnego z istniejącymi producentami.
Udział w projekcie umożliwi  tym osobom edukację nieformalną w dziedzinie marketingu i promocji produktów w kraju i zagranicą, wykorzystywania dostępnych narzędzi internetowych. Dzięki podjętym w projekcie działaniom chcemy zachęcić do popularyzacji tematu EKO w edukacji zawodowej. Pokażemy, że życie w zgodzie z naturą i korzystanie z jej dobrostanu może być nie tylko zdrowe i smaczne ale również opłacalne.

Powstanie strona internetowa projektu oraz międzynarodowa platforma internetowa umożliwiająca wymianę doświadczeń, rynków zbytu i rozwoju zawodowego dzięki ICT oraz nieformalnej edukacji zawodowej.
W każdym z krajów partnerskich odbędą się warsztaty  ICT umożliwiające zastosowanie bezpłatnych narzędzi internetowych do promocji i sprzedaży produktów, rozwoju działalności, pozyskiwania informacji, nieformalnej edukacji zawodowej. Dodatkowo w każdym z krajów odbędą się seminaria i wykłady dla producentów regionalnych i osób chcących pracować w tej branży.

W ramach projektu będziemy zachęcali do współpracy lokalnych producentów z producentami z krajów partnerskich (z Włoch, Grecji, Portugalii i Cypru) wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego