Kraina Malych Odkrywcow - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

                                                           

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl

Kraina Małych Odkrywców - Uniwersytet Dziecięcy


Aktualizacja: 6 lipca 2011 r.

Konferencja na zakończenie roku akademickiego

Dnia 04 lipca 2011r w zajeździe „Na Skarpie” odbyła się konferencja na zakończenie roku akademickiego z projektu „Kraina Małych Odkrywców-Uniwersytet Dziecięcy”. Na konferencji gościliśmy Pana burmistrza Tadeusza Ciszkowskiego, który uroczyście wręczył certyfikaty ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego wszystkim studentom, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy.

Na konferencję przybyli studenci z rodzicami i opiekunami oraz zaproszeni goście.

Podczas konferencji przedstawiono i omówiono prezentację dotyczącą realizacji całego projektu. Podsumowano wyniki badań ewaluacyjnych, przeprowadzanych podczas trwania projektu na temat przebiegu zajęć oraz stopnia satysfakcji uczestników i uczestniczek. Omówione również były wyniki badań ewaluacyjnych na temat aspiracji, możliwości i osiągnięć dziewcząt i chłopców przed i po realizacji projektu.

W trakcie konferencji została zorganizowana zabawa w której studenci Uniwersytetu Dziecięcego mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych zdobytą podczas zajęć.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy licznie przybyli i uczestniczyli w konferencji na zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego liczymy na to że bardzo miło spędzili z nami czas.

 

Aktualizacja: 28 czerwca 2011 r.

Ostatnie zajęcia - biologia

W sobotę 25 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym w Dąbrowie Białostockiej. Wykłady prowadziła Pani Marzena Matejczyk z Politechniki Białostockiej. Opowiadała o bakteriach i wirusach które nas otaczają o tych bardzo groźnych i tych mniej groźnych  dla naszego organizmu. Dzieci dowiedziały się, że bakterie i wirusy są mikroorganizmami niedostrzegalnymi gołym okiem, mają zróżnicowane kształty – bywają kuliste, spiralne, podobne do maczugi, przecinka lub węża. Przypomniała również o tym jak bardzo ważne dla nas jest mycie rąk. Podczas ćwiczeń dzieci oglądały preparaty przywiezione przez panią Marzenę a następnie same wykonały preparaty, które później mogły obejrzeć pod mikroskopem i narysować. Dzieci odkryły, że biologia jest bardzo interesującą dziedziną nauki badającą różnorodność życia.

Aktualizacja: 22 czerwca 2011 r.

Wyjazd do Białegostoku

Dnia 18 czerwca 2011r. odbył się drugi wyjazd studyjny Uniwersytetu Dziecięcego w Dąbrowie Białostockiej, tym razem byliśmy na Politechnice Białostockiej. Najwięcej czasu spędziliśmy na wydziale mechanicznym, gdzie dzieci oglądały samochody wykonane przez studentów. Pracownicy wydziału bardzo ciekawi opowiadali o prezentowanych pojazdach, do których można było wsiąść, obejrzeć i poczuć się jak prawdziwy kierowca, szkoda jednak, że nie mogliśmy pojeździć. W czasie pobytu na uczelni dzieci mogły również zobaczyć studentów podczas sesji egzaminacyjnej.

Kolejnym punktem programu naszej wycieczki było zwiedzanie Białegostoku. Dzieci dowiedziały się, że Białystok jest miastem różnych narodów, wyznań, kultur, obyczajów i tradycji. W mieście znajduje się dużo zabytków a wiele z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków. Zwiedziliśmy między innymi Muzeum Historyczne, gdzie mogliśmy zobaczyć makietę Białegostoku z XVIII w., Pałac Branickich z ogrodem barokowym, obejrzeliśmy również kościoły i cerkiew prawosławną. Pan przewodnik bardzo ciekawie opowiadał dzieciom o historii zabytków oraz miasta Białystok. Pogoda nam dopisała, dzieci były zadowolone, chcielibyśmy powtórzyć to jeszcze raz.

Aktualizacja: 13 czerwca 2011 r.

Wykład z fizyki

W dniu 11 czerwca 2011 r. na Uniwersytecie Dziecięcym gościliśmy dr Ewę Mrozek z Politechniki Białostockiej, która poprowadziła zajęcia o tematyce „Fizyka-optyka”. Uczestnicy wykładów dowiedzieli się że optyka jest nauką o świetle i jednym z głównych działów Fizyki. Dzieci wspólnie wykonywały różne eksperymenty, pani Ewa wytłumaczyła im między innymi jak powstaje piękna kolorowa tęcza, co widzi nurek kiedy będąc  pod wodą patrzy w górę i dlaczego w upalny dzień na asfalcie możemy zobaczyć odbicie samochodu. Uczestnicy teraz  już wiedzą czym jest światło, że na światło białe składa się wiele barw. Dzieci dowiedziały się także jakie znaczenie ma światło w codziennym życiu.

Aktualizacja: 6 czerwca 2011 r.

Świat mikrospopii

Odbyły się kolejne zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego o mikroskopach i świecie oglądanym pod mikroskopem. Poprowadził je Tomasz Koziołkiewicz. Podczas części teoretycznej uczestnicy dowiedzieli się, kto i w jakich okolicznościach odkrył mikroskop, że mikroskop jest bez wątpienia jednym z narzędzi które przyczyniły się do rozwoju współczesnej nauki, poznali rodzaje i budowę mikroskopu. W czasie zajęć praktycznych z dużym zainteresowaniem oglądali ukrytą stronę natury widzianą „okiem” mikroskopu. Okazało się, że można oglądać to co znajduje się w nas i wokół nas, czego nie dostrzeże ludzkie oko bez pomocy urządzeń. Pan Tomasz Koziołkiewicz pokazał zdjęcia, które ukazują piękno i tajemnicę żnych części roślin i zwierząt. Namawiał uczestników do samodzielnego odkrywania niewidzialnej gołym okiem strony życia.

Aktualizacja: 29 maja 2011 r.

Ciekawy świat chemii

Kolejne zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym odbyły się 28 maja 2011 r., gościliśmy pracowników Politechniki Białostockiej którzy przygotowali bardzo interesujące zajęcia.

Dzieci dowiedziały się, że aby odkryć piękny i kolorowy świat chemii nie potrzebna jest skomplikowana nauka teorii, wystarczą proste i pomysłowe doświadczenia, które ukarzą inne oblicze nie zawsze uwielbianej dziedziny nauki. Zajęcia teoretyczne przeplatane doświadczeniami miały na celu zaciekawienie uczestników naukami ścisłymi. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Należy podkreślić, że ważnym aspektem w ich edukowaniu jest atrakcyjna forma przekazania wiadomości.

Aktualizacja: 17 maja 2011 r.

Roboty mobilne

   Dnia 14.05.2011r odbył się kolejny zjazd na Uniwersytecie Dziecięcym zorganizowany przez Fundację Gama z projektu „Kraina Małych Odkrywców – Uniwersytet Dziecięcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki.
   Wykłady odbyły się w budynku LO w Dąbrowie Białostockiej dla 40 uczniów/uczennic szkółpodstawowych z terenu gminy, biorących udziałw projekcie. Zajęcia prowadzone były przez dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz i studentów z Koła Naukowego Robotyki.    
   
Tematem wykładów i zajęć praktycznych były  roboty mobilne.
   Dzieci dowiedziały się, co to są roboty mobilne, jak są zbudowane, jak się poruszają i do czego są używane w codziennym życiu. Uczestnicy biorący udział w zajęciach mogli obejrzeć niektóre roboty przywiezione z Politechniki Białostockiej i w czasie zabawy wypróbować w jaki sposób one działają. Roboty prezentowane przez dr inż. JustynęTołstoj-Sienkiewicz wprawiały dzieci w zachwyt i zadowolenie.
   Niestety czas przeznaczony na zajęcia minął bardzo szybko a uczestnicy byli bardzo zadowoleni dlatego wykład  zaliczamy do bardzo udanych.

Aktualizacja: 4 maja 2011 r.

Ciekawe  doświadczenia chemiczne dla dzieci

     
Wiele wspaniałych, barwnych i niezwykle efektownych doświadczeń ukazuje ciekawą stronę chemii. Strona ta potwierdza, że aby zobaczyć piękno chemii nie potrzeba uczyć się skomplikowanej teorii. Zabawna chemia czeka na każdego. W średniowieczu na alchemików spoglądano z podziwem oraz zdumieniem i uznawano za magików nie znając praw chemii.
Ka
żdy może wcielić się w rolę magika i zaprezentować niewiarygodne sztuczki chemiczne. Dlatego też eksperymenty chemiczne na tych pokazach wprowadzą uczniów w świat tajemnic chemicznych wykonanych z udziałem samych uczniów.

Tematyka pokazów:

 • Sympatyczny atrament z wywaru z czerwonej kapusty.

 • Magiczna niebieska butelka.

 • „Czary mary”. Jak zmieniają się barwy chemiczne?

 • FRUGO – pięć barw z jednego roztworu.

 • Podwodny ogród chemiczny.

 • Węże Faraona.


Aktualizacja: 17 kwietnia  2011 r.

Szlakiem tradycji rękodzieła ludowego województwa podlaskiego

    16 kwietnia 2011r. zorganizowano wyjazd studyjny „Szlakiem tradycji rękodzieła ludowego województwa podlaskiego”. W wyjeździe uczestniczyło 40 dzieci wraz z opiekunami. Podczas wycieczki uczniowie i uczennice mogli zaobserwować, iż w starych zawodach, takich jak kowal czy garncarz, jak również w zawodach współczesnych poszukiwanych na współczesnym rynku pracy niezbędna jest wiedza techniczna. Podczas wyjazdu dzieci mogły zobaczyć na czym polega praca kowala, w jaki sposób pracuje garncarz, jak powstają łyżki drewniane, jak pracują tkaczki i ile czasu poświęca rzeźbiarz aby powstało jego dzieło.

Aktualizacja: 29 marca 2011 r.
Kraina Małych Odkrywców

Od marca do lipca 2011r. Fundacja Gama mająca swoją siedzibę przy ul. Gen. N. Sulika 1 16-200 Dąbrowa Białostocka realizuje kolejny projekt „Kraina Małych Odkrywców – Uniwersytet Dziecięcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do dzieci klas IV-VI szkół podstawowych i ma  na celu podniesienie poziomu nauczania przedmiotów ścisłych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich dla 40 uczniów/uczennic z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka.

Cele Projektu:

 • Cel główny

- Podniesienie poziomu nauczania przedmiotów ścisłych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich dla 40 uczniów/uczennic szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka w czasie realizacji projektu – marzec-lipiec 2011.

 • Cele szczegółowe

- Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych u co najmniej 70% BO w tym co najmniej 15 dziewczynek,
-Umożliwienie dzieciom z terenu gminy dostępu do zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem najnowszych pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych oraz wykwalifikowanych wykładowców uczelni wyższych,
-Pobudzenie środowiska lokalnego na rzecz  rozwoju edukacji na terenach wiejskich, przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym męskich zawodów/kierunków studiów.

Działania projektu
:

 • Inauguracja roku akademickiego z uroczystym rozdaniem indeksów oraz debata na tematy równościowe i potrzebę podniesienia poziomu nauczania przedmiotów ścisłych,

 • Zajęcia edukacyjne (wykłady, ćwiczenia, warsztaty- 6 spotkań po 2 godziny dydaktyczne od kwietnia do czerwca 2011 r.) w ramach działania uczniowie i uczennice zostaną zaopatrzeni w materiały piśmienne. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych z wykorzystaniem najnowszych materiałów i pomocy dydaktycznych. Wykłady przeprowadzane będą w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej,

 • Dwa wyjazdy studyjne - Szlakiem tradycji rękodzieła ludowego województwa podlaskiego oraz wyjazd na dni otwarte uczelni wyższej,

 • Konferencja na zakończenie roku akademickiego z rozdaniem certyfikatów i podsumowaniem projektu.


Rezultaty projektu

 • Rezultaty twarde

- Nabycie umiejętności pracy w grupie,
- Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych,
- Kontakt dzieci z najnowocześniejszymi pomocami naukowymi, wykładowcami i uczelnią wyższą,
- Odkrycie nowych talentów i predyspozycji naukowych, poprawa samooceny i  wiary we własne siły oraz rozbudzenie pasji i aspiracji edukacyjnych,
-  Rozpoczęcie dyskusji na temat potrzeby podniesienia poziomu edukacji na wsi.

 • Rezultaty miękkie

Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych – 70% (z 40) BO
- Kontakt 40 osób z najnowocześniejszymi pomocami naukowymi, wykładowcami, uczelnią wyższą,
- Rozbudzenie pasji i ciekawości do przedmiotów ścisłych u 65% (z 40) BO,
- Zwiększenie świadomości na tematy równości płci, stereotypów, kierunków nauki i zawodów wśród BO i społeczności lokalnej u 20% (ze 120) osób biorących udział w konferencji inauguracyjnej.

Po zakończeniu projektu rezultaty będą widoczne i będą wpływały na badane osoby i ich środowisko. Liczymy że zmiany jakie zajdą w postawie edukacji uczniów i uczennic będą miały charakter trwały a ich efekty będą widoczne zarówno w ocenach cząstkowych, zachowaniu i wynikach szóstoklasisty. Dzięki debacie i konferencji temat edukacji na wsi i sposobów jej ulepszania będzie tematem otwartym i poruszanym w społeczeństwie. Liczymy że nasze działania będą motorem dla kolejnych działań wspierających podnoszenie poziomu edukacji na wsi.

Do pobrania:
Regulamin Projektu
Deklaracja przystąpienia do Projektu
Oświadczenie (ochrona danych osobowych)

Prezentacja Projektu 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego