Informacje z projektu - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Kulinarne Mosty Europy

Spotkanie we Włoszech         

Aktualizacja: 1 sierpnia 2014 roku
Spotkanie w PolscePod koniec lipca w Augustowie odbyło się spotkanie partnerów realizujących międzynarodowy projekt  „CULINARY BRIDGES ACROSS EUROPE”. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji z Grecji, Cypru, Niemiec, Włoch oraz Polski: Galerii Smaku z Augustowa i Fundacji GAMA z Dąbrowy Białostockiej.
Dwu letni projekt  powstał z inicjatywy organizacji zajmujących się szeroko rozumianą edukacją zawodową z udziałem organizacji skupiających przedstawicieli branży hotelarskiej oraz  restauracyjnej.
Głównymi celami projektu są: promowanie europejskiego wymiaru kształcenia ustawicznego w ramach współpracy ponadnarodowej między partnerami, skupiając się na kształceniu i szkoleniu zawodowym w branży restauracyjnej, jak również umożliwienie poznania i zrozumienia słuchaczom projektu:  kultury kulinarnej w innych krajach UE, życia codziennego oraz pracy instytucji.
W Augustowie odbyło się trzecie spotkanie partnerskie w ramach którego omówiono etap realizacji działań podjętych w każdym z krajów, przedstawiono powstałe już rezultaty oraz wyznaczono dalszą drogę działań. W trakcie spotkania obyła się prelekcja dotycząca modyfikacji tradycyjnych przepisów greckich oraz prezentacja profesjonalnej fotografii potraw cypryjskich.
Jednym z elementów spotkania był Piknik w Kuriance. Przedstawiciele lokalnych władz, społeczność  lokalna  oraz zagraniczni goście mieli okazję uczestniczyć w pokazach kulinarnych oraz zajęciach ICT. Odwiedziliśmy również Muzeum Lipskiej Pisanki i Twórczości, wysłuchaliśmy koncertu Zespołu Regionalnego Lipsk oraz spotkaliśmy się z Dąbrowskim Stowarzyszeniem Produktu Lokalnego. Nasi goście mieli okazje posmakować dąbrowskich serów, chleba i miodów. Wzięli również udział w pokazie klejenia kartaczy i pierogów, pieczenia drożdżówki, chleba i sękacza. Imprezę wzbogacił pokaz dojenia krowy oraz ognisko z pieczeniem kiełbasy i kartofli.

Projekt jest współfinansowany z KE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Projekt Partnerski Leonardo da Vinci.Aktualizacja: 22 czerwca 2014 roku
Kulinarny Cypr w Polsce

W czerwcu młodzież w Zespole Szkół im gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej gotowała potrawy wg cypryjskich przepisów. Trzy godzinne warsztaty mijały w miłej atmosferze wzbogacane opowieściami o cypryjskich zwyczajach i kulturze. Do degustacji przyrządzonych dań zaproszono przedstawicieli władz lokalnych oraz komitetu rodzicielskiego.  


             

Aktualizacja: 30 marca 2014 roku
Spotkanie na Cyprze

W marcu  odbyło się drugie spotkanie partnerskie – tym razem na Cyprze. W czasie spotkania omówiono podjęte działania, uzyskane rezultaty oraz wyznaczono kolejne obowiązki dla każdego z partnerów projektu.

   

 

Aktualizacja: 2 grudnia 2013 roku
Gotowanie z Grek Zorbą

W listopadzie grupa młodzieży licealnej z Zespołu Szkół im.  gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej uczestniczyła w warsztatach kulinarnych prowadzonych prze Kristofera z Grecji (właściciel  restauracji Grek Zorba w Augustowie).  Młodzież miała niepowtarzalną okazję poznać przepisy  oraz zwyczaje greckie.  Przy dźwiękach Zorby i nie tylko, młodzież gotowała, rozmawiała o kulturze i tradycji ojczyzny Kristofera.  Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu „Kulinarne mosty Europy” realizowanego przez Fundację GAMA.
Dwu letni projekt pod nazwą " Kulinarne Mosty Europy" powstał z inicjatywy organizacji zajmujących się szeroko rozumianą edukacją zawodową z udziałem organizacji skupiających przedstawicieli branży hotelarskiej oraz  restauracyjnej. Partnerami w projekcie są organizacje z Niemiec, Grecji, Cypru, Włoch i Polski. Jest on skierowany głównie do pracowników branży hotelowo-restauracyjnej oraz osób nie aktywnych zawodowo, które wiążą swoją przyszłość z pracą w tym sektorze. Celem projektu jest umożliwienie podniesienia kwalifikacji, podniesienie kompetencji ICT ułatwiających znalezienie pracy na rynku europejskim.  Projekt jest współfinansowany z KE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Projekt Partnerski Leonardo da Vinci.

Oto wspomnienia z warsztatów.

    

   KULINARNE MOSTY EUROPY


Dwuletni projekt pod nazwą " Kulinarne Mosty Europy" powstał z inicjatywy organizacji zajmujących się szeroko rozumianą edukacją zawodową z udziałem organizacji skupiających przedstawicieli branży hotelarskiej oraz  restauracyjnej. Jest on skierowany głównie do pracowników branży hotelowo-restauracyjnej oraz osób nie aktywnych zawodowo, które wiążą swoją przyszłość z pracą w tym sektorze. Celem projektu jest umożliwienie podniesienia kwalifikacji, podniesienie kompetencji ICT ułatwiających znalezienie pracy na rynku europejskim a także ułatwić płynną integrację w innym środowisku społecznym w razie potrzeby. Firmy z branży restauracyjnej i stowarzyszenia są również częścią tego partnerstwa . Ich znajomość funkcjonowania  tego sektora działalności jest cenna dla rezultatów projektu , ponieważ na co dzień muszą radzić sobie z codziennymi problemami i doświadczanymi trudnościami ludzi tam pracujących. Zakładane rezultaty osiągnięte będą dzięki prowadzonym działaniom:
Organizację spotkań roboczych w połączeniu z warsztatami kulinarnymi, dzięki którym uczestnicy projektu zapoznają się z gastronomią i warunkami pracy w krajach partnerskich. Spotkania robocze będą również połączone z warsztatami ICT aby  pomóc uczestnikom zapoznać się ze światem komputerów i surfowania w Internecie , poszukiwania ofert pracy w krajach UE.
Przepisy kulinarne wybrane przez partnerów projektu utworzą e- książkę kucharską która będzie dostępna na stronie internetowej projektu. Książka ta będzie dostępna we wszystkich językach krajów partnerskich oraz języku angielskim.W ramach projektu powstanie przyjazna użytkownikom strona internetowa projektu zawierająca wiele materiałów a wszyscy partnerzy zgodzili się wspierać jej funkcjonowanie w okresie pięciu lat od zakończenia projektu.
Projekt zawiera wskazówki i porady na temat kształcenia i szkolenia zawodowego i tworzy powiązania kształcenia i szkolenia zawodowego z życiem zawodowym . Jest to także idealna i wyjątkowa okazja dla nas wszystkich, aby przyczynić się do cennych idei kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu ogólnoeuropejskim i mamy nadzieję, że jej wyniki będą prowadzić do bardziej owocnej współpracy w przyszłości.


DZIAŁANIA:

W ramach projektu odbędzie się 5 spotkań partnerskich (w Grecji, Niemczech, Polsce, we Włoszech i na Cyprze)
Po każdym spotkaniu w Zespole Szkół gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbędą się warsztaty kulinarne z wykorzystaniem przepisów krajów partnerskich.
Najbliższe spotkanie odbędzie się
27 listopada – kuchnia grecka.
W warsztatach kulinarnych weźmie udział po 30 uczniów Zespołu Szkół. 4 spośród nich będzie miało możliwość wyjazdu do kraju jednego z partnerów projektu.

Prezentacja programu


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego