O Fundacji - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

 „ (…) nie ma większego daru, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, jak czas.
A dać drugiemu człowiekowi czas to znaczy starać się go wysłuchać,
zrozumieć go,
pomóc mu – stać się uczestnikiem jego życia.
Miarą mądrości drugiego człowieka jest organizowanie swojego
czasu,
a miarą miłości jest dawanie swojego czasu drugiemu człowiekowi”


                                                   &nbs p                            Ks. Mieczysław MalińskiFundacja GAMA powstała w roku 2008.
Wbrew pozorom rejestracja i organizacja Fundacji nie jest tak prosta jakby wydawać się mogło. Jeszcze przed zgłoszeniem do KRS rozpoczęły się prace nad jej powołaniem. Od sierpnia do października 2008 roku odbywały się spotkania Fundatora z Zarządem Fundacji - w tym czasie opracowano statut fundacji i model jej funkcjonowania. Dnia 01.10. 2008 roku w Warszawie podpisano akt notarialny o ustanowieniu fundacji oraz prawnie powołano Zarząd. Kolejnym etapem działań było złożenie dokumentów do KRS.  Dnia 26.11.2008 roku Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku dalszych prac Zarządu uzyskano numer REGON, NIP oraz założono konto bankowe.

Zgodnie ze statutem celem Fundacji GAMA jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również inicjowanie i wspieranie rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego oraz edukacji, profilaktyce i integracji społecznej.


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego