Wladze fundacji - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Władze Fundacji
Aby powstała Fundacja musi pojawić się osoba, która pełna jest dobrych chęci, ma pomysł i pieniądze. I tak też powstała GAMA. Fundatorem Fundacji jest Edward Mania. Absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wspaniały człowiek i przyjaciel. Wspiera działania Zarządu radą i ogromną wiarą w możliwość czynienia wielkich rzeczy dzięki dobrym ludziom…


Andrzej Kamliński
- Prezes Zarządu - Absolwent Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie oraz Studium Menagera Personalnego w Białymstoku. Posiada 16 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Aktywnie działa i współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Wielokrotnie koordynował realizację projektów międzynarodowych jak również krajowych, współfinansowanych przez UE, m.in.: Sokrates Grundtvig, EFS oraz refundowanych ze środków PFRON-u. Z racji na posiadane wykształcenie i doświadczenie zajmuje się stroną kadrową, kontaktami z poszczególnymi pracownikami oraz ogólnym monitoringiem działań zespołu i prowadzonej dokumentacji Fundacji.


Joanna Świetlińska
– Wiceprezes Zarządu – matematyk i informatyk, obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym oraz w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku jako nauczycielka matematyki. W przeciągu sześciu lat pracy z młodzieżą brała częsty udział w organizacji imprez szkolnych, tj. wycieczki, zajęcia integracyjne, wyrównawcze i rekreacyjne. Praca w ośrodku wychowawczym jak i w liceum daje jej możliwość ciągłego poznawania młodzieży, ich zainteresowań i potrzeb. Z racji na posiadane wykształcenie odpowiada za sprawy finansowe – sprawozdania, rozliczenia, nadzór nad prowadzonymi operacjami finansowymi.

anetafieckoluty

Aneta Fiećko Luty – Wiceprezes Zarządu - filozof i pedagog, obecnie pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Posiada doświadczenie w organizowaniu szkoleń, imprez, aukcji charytatywnych, mających na celu integrację społeczną jak również kultywowanie tradycji. Brała też udział w realizacji projektów współfinansowanych z EFS-u. Z racji na posiadane wykształcenie, doświadczenie, predyspozycje i umiejętności odpowiada za pozyskiwanie funduszy oraz koordynację realizowanych projektów, kontakty ze sponsorami oraz kształtowanie wizerunku Fundacji.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego