Przywrocimy pamiec - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

             Fundacja GAMA realizuje kolejny projekt na rzecz młodzieży .

Z inspiracji młodzieży i kadry Dąbrowskiego Liceum Ogólnokształcącego  we współpracy z Gimnazjum w Kalwarii powstał projekt „Przywrócimy pamięć”  finansowany w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.


Zarówno Dąbrowa Białostocka (Polska), jak i Kalwaria (Litwa) są miejscowościami wielokulturowymi i wieloreligijnymi. Od  lat mieszkają tu społeczności: polska, litewska, białoruska, tatarska. Przez wiele lat te miejscowości zamieszkiwała także społeczność żydowska, która zniknęła w czasie II wojny światowej. Pozostały po nich cmentarze (w dużej części zaniedbane) oraz pozostałości po żydowskich bożnicach (Kalwaria). Celem jest przywrócenie pamięci o dąbrowskich i kalwaryjskich Żydach, a także przypomnienie współczesnym mieszkańcom Dąbrowy i Kalwarii o przedwojennych losach naszych miast i bogactwa wnoszonego przez kulturę żydowską.

Cele projektu:

 • promowanie dialogu międzykulturowego,

 • poszukiwanie wspólnej tożsamości i związków pomiędzy środowiskami Polski i Litwy zarówno współcześnie, jak i w przeszłości,

 • wykorzystany w projekcie element kultury żydowskiej służy zarówno poznaniu tej kultury, która do 1939 roku była dominująca w środowiskach małomiasteczkowych, jak i ”spięciu” kultury polskiej i litewskiej wzmacniając dialog międzykulturowy. Poznanie przeszłości jest zawsze wyznacznikiem przyszłości. Znając los przedstawicieli społeczności żydowskiej chcielibyśmy udowodnić do czego prowadzi konflikt spowodowany nazizmem i szowinizmem, postawami, które do dnia dzisiejszego są żywe szczególnie w części środowisk młodzieżowych.


Projekt „Przywrócimy pamięć” zakładał wiele rezultatów:

 • dla 20 uczestników zorganizowane zostaną prezentacje dotyczące kultury polskiej i litewskiej, oraz zorganizowany zostanie konkurs,

 • dla 20 uczestników przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem instytucji kultury (w Warszawie, Tykocinie i Knyszynie),

 • zorganizowana zostanie konferencja naukowa dla 200 osób poświęcona historii Dąbrowy i jej mieszkańców w okresie międzywojennym,

 • dla 300 mieszkańców Dąbrowy Białostockiej i okolic zorganizowany zostanie Dzień Kultury Żydowskiej w formie targu i  koncertu na rynku,

 • przygotowane i zlecone do druku zostaną materiały w formie publikacji,

 • wydanych zostanie 200 egzemplarzy publikacji na temat społeczności Dąbrowy Białostockiej w okresie międzywojennym,

 • 20 uczestników projektu zostanie przeszkolonych w zakresie budowy samoakceptacji i samooceny,

 • materiały o realizacji projektu umieszczone zostaną na stronach internetowych Fundacji ”Gama” oraz szkól w Dąbrowie i   Kalwarii,

 • zwiększona zostanie wiedza na temat społeczności Dąbrowy i Kalwarii w okresie międzywojennym, wskazane zostaną wspólne cechy obu miejscowości oraz zwiększona zostanie tolerancja wobec osób innej narodowości,


Wszystkie założone cele oraz wskazane rezultaty projektowe zostały osiągnięte.
Działania realizowane w ramach projektu „Przywrócimy pamięć” przyczyniły się do powstania:
Inwentaryzacji macew na cmentarzu w Dąbrowie Białostockiej:
Mapy Dąbrowy Białostockiej zawierającej elementy żydowskiej kultury materialnej.

W ramach projektu odbyły się :

 • Dzień Kultury Żydowskiej w trakcie którego odbyła się konferencja poświęcona historii Dąbrowy Białostockiej oraz modlitwa ekumeniczna na dąbrowskim cmentarzu. W trakcie tego dnia zorganizowany został targ na wzór targów historycznych, zaś w jego trakcie odbył się koncert muzyki żydowskiej.

 • Wyjazd edukacyjny poświęcony kulturze żydowskiej w trakcie którego uczestnicy zwiedzili cmentarz żydowski w Knyszynie, przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w synagodze w Tykocinie i zwiedzili Muzeum Polskich Żydów w Warszawie.

 • Sprzątanie cmentarza żydowskiego w Dąbrowie Białostockiej z którego wywieziono ponad 40 – 250-litrowych worków śmieci i suchych liści. Praca ta pozwoliła odkryć część niewidocznych do tej pory macew.

 • Konkurs dotyczący kultury polskiej i litewskiej zakończony słodkimi nagrodami,

 • Kurs dotyczący budowania postawy samoakceptacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie  http://liceum-dabrowa.pl/2016/05/przywrocimy-pamiec

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego