Online Art Therapy - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

ProjektyOd stycznia realizujemy międzynarodowy projekt: "Arteterapia online" w partnerstwie z organizacjami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii oraz Bośni.
Prezentowany projekt jest kontynuacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem projektu jest poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w czasie izolacji (pandemii , dłuższej choroby, przerwy wakacyjnej, itp.) poprzez stworzenie narzędzi do zdalnej arteterapii – 10 filmików instruktażowych (w tym dwie animacje) przedstawiające krok po kroku techniki arteterapii.
Fundacja od lat wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, realizując projekty kulturalne oraz edukacyjne. WTZ jest to placówka pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się ona rehabilitacją społeczną, zawodową oraz poprawia sprawność ruchową i manualną uczestników. Najlepszą formą terapii poprawiającą sprawności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową, podnoszącą poziom własnej satysfakcji i wiary w siebie jest arteterapia a więc metoda, która bazuje na szeroko rozumianej sztuce i twórczości. Arteterapia zaliczana jest do psychoterapii, a jej głównym medium są różnego rodzaju obiekty artystyczne. W arteterapii może uczestniczyć każda osoba. Mimo że mowa tu o twórczości, wcale nie trzeba być uzdolnionym, ani posiadać konkretnych umiejętności. Arteterapia nie służy wyszukiwaniu talentów, ani nie ma niczego wspólnego z ocenianiem konkretnych przejawów twórczości. Dla osób poddających się arteterapii rysunek, malarstwo, taniec lub rzeźba są jedynie bramą do świata wewnętrznego – świata uczuć i emocji, który często jest dla pacjentów zamknięty lub bardzo ciężko dotrzeć do niego przy pomocy innych metod.
Fundacja GAMA zrealizowała niedawno projekt „Teatr w walce z zagrożeniami płynącymi ze świata wirtualnego”, skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Realizację zakładanych celów utrudniła sytuacja związana z pandemią. Musieliśmy zmienić metody pracy z grupą docelową, utrudniona była współpraca międzynarodowa. Zgodnie doszliśmy do wniosku że niezbędne są narzędzia, które wsparły by rehabilitację i terapię osób niepełnosprawnych intelektualnie w sposób zdalny. Najlepszą formą przekazywania informacji, instrukcji tej grupie społecznej jest obraz. Instrukcje słowne nawet najdokładniejsze i szczegółowe okazały się niewystarczające. Potrzebne jest narzędzie dostosowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie, umożliwiające prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w czasie izolacji.
Brak zajęcia, przerwanie terapii na czas dłuższy niesie za sobą bardzo negatywne skutki w postaci regresów w funkcjonowaniu, stanów depresyjnych, itp. wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jesteśmy przekonani, że proste, czytelne filmiki instruktażowe z konkretnymi technikami arteterapii krok po kroku w połączeniu z rozmową telefoniczną instruktora terapii zajęciowej spełnią oczekiwania i wypełnią czas izolacji, przerwy w zajęciach osobom niepełnosprawnym intelektualnie.
Celami szczegółowymi są:
-analiza sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w czasie pandemii i jej skutki
- wymiana doświadczeń związanych z rehabilitacją i terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie
- przegląd form i metod arteterapii osób niepełnosprawnych w krajach partnerskich
- wybór ośmiu technik arteterapii
- stworzenie 10 filmików instruktażowych – arteterapia krok po kroku (jedna technika jeden filmik) – 8 filmików nagranych, 2 animacje, aby sprawdzić która forma przekazu jest atrakcyjniejsze i czytelniejsza dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Cóż, nie pozostaje nic innego jak tylko zabrać się do pracy....
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego