W klimacie fin de siecle w Krakowie i Dabrowie - Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

Aktualizacja: 3.12.2013 r.

ProjektW klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie – zakończony uroczyście

W dniu 27 listopada 2013 roku na hali sportowej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektuW klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowiefinansowanego przez Fundację PZU (15 000 złotych), Firmie AB Auto Adama Borysiewicza (1 000 złotych) i wkład własny uczestników w wysokości łącznej 2 000 złotych. Wnioskodawcą projektu była Fundacja GAMA, zaś jego autorkami nasze szkolne nauczycielki języka polskiego. One także w ramach wolontariatu przeprowadziły 8 zajęć z kultury młodopolskiej oraz wyselekcjonowały w formie testowej grupę 45 uczniów. W ramach projektu „wybrańcy” wyruszyli śladami Wyspiańskiego na wycieczkę do Krakowa. Wyjazd przyniósł same pozytywne emocje, co potwierdziły wypełnione ankiety ewaluacyjne. W trakcie podsumowania nie było końca podziękowaniom zarówno dla autorek projektu, jego wnioskodawców i sponsorów. W charakterze gości w konferencji wzięli udział: Antoni Hrynkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Ewa Czarniecka – Skarbnik Gminy Dąbrowa Białostocka , Leszek Kiejko – Sekretarz Gminy Dąbrowa Białostocka, Andrzej Kamliński – Prezes Fundacji Gama, Aneta Fiećko-Luty – Wiceprezes Fundacji Gama oraz przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej na czele z Przewodniczącym Czesławem Żukiem.

Aktualizacja: 18.10.2013 r.

Fin de sie’cle w Krakowie i Dąbrowie


Nie samą szkołą człowiek żyje. Czasami trzeba się z niej wyrwać, aby teorię zamienić w praktykę. Tak też uczyniło 45 uczniów i 3 nauczycielki naszego liceum, którzy w dniach 14-17 października 2013r pojechali do Krakowa szukać śladów Młodej Polski w ramach realizowanego programu dotacyjnego  PZU z Kulturą . Tym, którzy nie mieli okazji zwiedzać miasta z nami, przybliżymy program wycieczki. :D

 • 14 października w późnych godzinach wieczornych wyruszyliśmy z Dąbrowy Białostockiej w kierunku Krakowa. Jeszcze tylko 9 godzin w autokarze i jesteśmy na miejscu…


 • Rankiem 15 października tuż po „obfitym” śniadaniu, w pełni sił i zapału wdrapaliśmy się na Wzgórze Wawelskie, aby tam zwiedzić katedrę, krypty królów i wejść na wieżę w Katedrze Wawelskiej. Przewodnik przybliżył nam dzieje tych miejsc -mieliśmy okazję brać udział w żywej lekcji historii, gdzie nie było obrazków tylko autentyczne eksponaty. Ciekawa odmiana.


 • Tuż koło południa w drodze na Stary Rynek przespacerowaliśmy się krakowskimi Plantami, gdzie powitała nas piękna, złota polska jesień z cieplutkim słońcem i dywanem liści.


 • Punkt 12.00 wszyscy z podniesionymi głowami wpatrywali się w wieżę Kościoła Mariackiego, z której zabrzmiał hejnał. Transmisja w radio to nie to samo, co usłyszenie go na żywo. Robi wrażenie.


 • Po południu stawiliśmy się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,podziwiać znajdujące się tam dzieła sztuki. Naszym oczom ukazały się m.in. dzieła wspomniane przez Wyspiańskiego w jednym z jego dramatów: Kościuszko pod Racławicami i Wernyhora.czytał „Wesele”, wie, o czym mowa.


 • Kolejnym punktem naszej wyprawy było odwiedzenie Kościoła Mariackiego. Oczywistym jest, że mieliśmy tam zobaczyć ołtarz Wita Stwosza, który każdy będąc w Krakowie powinien zobaczyć. też uczyniliśmy. Warto było. :D


 • Najbardziej wyczekiwanym punktem wycieczki był oczywiście czas wolny. Mieliśmy go 3 godziny, podczas których nabywaliśmy pamiątki, robiliśmy zdjątka i cieszyliśmy się słonecznym popołudniem na krakowskim rynku. Nic dodać nic ująć.


 • W godzinach wieczornych, kiedy każdy był już wystarczająco zmęczony udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do hotelu „Niepołomice” pod Krakowem. Autokar zatrzymał się tuż przed drzwiami, abyśmy mogli poczuć się niczym gwiazdy piłki nożnej. Pokoje również były niczego sobie, a panująca w nich atmosfera bezcenna. Po kolacji „grzecznie” udaliśmy się do łóżek, aby nabrać sił na kolejny dzień wojaży.


 • 16 października zaraz po obowiązkowym śniadaniu, wykwaterowaniu i powrocie do Krakowa czekał nas kolejny dzień zwiedzania. Od samego rana na usta cisnęły się słowa „ciągle pada”, a my mimo wszystko spacerowaliśmy po Krakowskim Kazimierzu, który za ścianą deszczu też wyglądał pięknie.szczęście nasz przewodnik znalazł dla nas ciepły i suchy kącik w synagodze, gdzie mógł nam opowiedzieć o wszystkim, co powinniśmy wiedzieć na temat krakowskiego Kazimierza.


 • Skoro nasz projekt dotyczy okresu Młodej Polski, nie mogliśmy pominąć Kościoła na Skałce, gdzie pochowany jest m.in. czołowy twórca modernizmu Stanisław Wyspiański.


 • Ślady Wyspiańskiego znaleźliśmy również w Kościele Franciszkanów, a konkretnie w witrażach jego autorstwa. Perfekcyjnie wykonane zachwyciły swoim pięknem, aż nie chciało się Nam stamtąd wychodzić.


 • Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w liceum i czekają nas studia, nie sposób było nie zajrzeć do najstarszej części Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Zobaczyliśmy, zwiedziliśmy, pozostało nam tylko rozpocząć starania o przyjęcie na tę uczelnię. A starać zaczynamy się od jutra. ;)


 • W nagrodę za wytrwałość w zwiedzaniu poszliśmy do „Jamy Michalika”, gdzie uraczono nas herbatką i ciastkiem. Odwiedziliśmy to miejsce nieprzypadkowo, ponieważ to właśnie w tym miejscu spotykali się artyści młodopolscy.


 • Zwieńczeniem dwudniowej wycieczki był spektakl pt. „Mayday” w Teatrze „Bagatela”. W trakcie przedstawienia wszyscy zalewali się łzami ze śmiechu. Przebiło to nawet niesmak spowodowany niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Przez 2 godziny zdążyliśmy wyschnąć, a przy okazji świetnie się bawiliśmy.


 • Kompozycja wycieczki miała charakter klamrowy, ponieważ naszą przygodę z Krakowem rozpoczęliśmy posiłkiem w „Smoczej Jamie”, aby następnego dnia tu również ją zakończyć.


 • Jeszcze tylko 9 godzin w autokarze i jesteśmy na miejscu… Tym razem w Dąbrowie.


Projekt w 80% sfinansowała Fundacja PZU w ramach programu dotacyjnego PZU z Kulturą. Budżet projektu wspomógł również Adam Borysewicz właściciel dwóch wiatrowni siłowych znajdujących się na terenie naszej gminy, pozostała kwota pochodziła od uczestników projektu.

Subiektywnie wycieczkę opisały:
Karolina Hołownia
Ewelina Grygorczyk

Aktualizacja: 30.09.2013 r.

W klimacie fin de siecle w Dąbrowie i Krakowie

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych W klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie
1. Działania rozpoczniemy od kampanii promującej projekt (ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych szkoły, Fundacji Gama, plakaty wykonane przez uczniów rozwieszone w szkole) oraz inauguracyjnego spotkania – konferencji prasowej, na które zaprosimy młodzież z LO, Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im .gen. N. Sulika oraz rodziców uczniów, władze gminy, powiatu, który jest organem prowadzącym szkołę, lokalnych partnerów współpracujących ze szkołą i fundacją, przedstawicieli lokalnych mediów. Wówczas zaprezentowane zostaną założenia projektu, darczyńcy, realizator oraz partnerzy – ok. 200 osób. Do końca czerwca zakończy się rekrutacja uczestników (zgłoszenia chętnych, ich osiągnięcia , zaangażowanie w życie szkoły i środowiska, a także trudna materialna sytuacja rodzinna. Wybór osób do projektu nastąpi przez komisję rekrutacyjną – dyrektor LO, koordynator projektu, pedagog szkolny oraz troje nauczycieli polonistów, którzy będą prowadzić zajęcia dla 60 osób, z których zostanie wyłoniona liczba 45 poprzez test. Ustalony także zostanie plan zajęć warsztatowych.

2. W klimacie fin de siecle w Dąbrowie – 8 zajęć warsztatowych z kultury młodopolskiej x 2godz., na których młodzież uzyska rzetelną wiedzę z literatury, sztuki młodopolskiej poprzez przygotowane m in. prezentacje multimedialne (zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli) ukazujące twórczość wybitnych artystów i osiągnięcia kultury fin de sieclu w Polsce. Zajęcia w konwencji kawiarenki literackiej przy świecach, kawie, herbacie i ciastkach (fundator – szkoła i nauczyciele) będą poprowadzone w specjalnie udekorowanych pracowniach – obrazami, hasłami modernistycznymi. Z zajęć będzie przez młodzież kręcony film reportażowy o realizacji projektu.

3. Spacer po młodopolskich wątkach i tematach, czyli wielki test sprawdzający wiedzę uczestników projektu i rekrutujący na wycieczkę do Krakowa, będący jednocześnie podsumowaniem dwumiesięcznej pracy – wybór 45 uczniów.

4. W klimacie fin de siecle w Krakowie – wycieczka do Krakowa (45 uczniów + 3 nauczycieli). Zwiedzanie Rynku Starego – w tym Jamy Michalika najważniejszej kawiarni młodopolskich artystów, muzeów z malarstwem młodopolskim oraz Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Narodowe Galeria Sztuki Polskiej XIX w. Sukiennicach biorąc udział w Ko-lekcji z grupą itp. Planowany jest 1 nocleg w Krakowie (bo będą nocne przejazdy) i obejrzenie dwóch sztuk teatralnych w Teatrze Starym , Teatrze Stu lub J. Słowackiego. Także planowane jest zwiedzanie Wawelu. Z wycieczki także będzie przez młodzież kręcony film reportażowy.

5. Relacja z wyprawy. W październiku powstaną kolejne artykuły informujące społeczność lokalną o realizacji projektu, zamieszczone zarówno w gazetce szkolnej, prasie lokalnej, jak i stronach, internetowych szkoły, Fundacji Gama. Będzie także przygotowywany internetowy pamiętnik, ”Mój Kraków”, dołączony do stron internetowych szkoły, relacjonujący bezpośrednie wrażenia młodzieży z wycieczki do Krakowa. Praca nad montażem filmu.

6. Ewaluacja projektu. Wypełnienie 45 ankiet ewaluacyjnych, wśród uczestników podsumowujących projekt. Opracowanie wyników ankiety, analiza wniosków.

7. Konferencja prasowa zamykająca realizację projektu z udziałem gości, którzy byli na otwarciu a także projekcja filmu z realizacji projektu.

Projekt będzie szeroko promowany wśród społeczności lokalnej poprzez politykę informacyjną inspirującą artykuły w prasie lokalnej. Przygotowany film z realizacji projektu będzie pokazywany młodzieży – uczniom Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej na Dniach Integracyjno – Adaptacyjnych i rodzicom na jednym ze spotkań śródokresowych. Powyższe działania przyczynią się także do szerszej promocji działań Fundacji PZU.

Aktualizacja: 17.09.2013 r.

W klimacie fin de sie’cle w Krakowie i Dąbrowie- nowy projekt realizowany w liceum

17 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej  w obecności zaproszonych władz  miasta, rady pedagogicznej i uczniów odbyła się konferencja połączona z prezentacją multimedialną inaugurującą projekt W klimacie fin de sie’cle w Krakowie i Dąbrowie. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej- Tadeusz Ciszkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej- Antoni Hrynkiewicz, Sekretarz Gminy – Leszek Kiejko, Prezes Fundacji Gama- Andrzej Kamliński, Wiceprezes Fundacji Gama- Aneta Fiećko- Luty, która jest jednocześnie koordynatorem przedsięwzięcia.
Projekt w 80% finansowany jest przez Fundację PZU w ramach programu  dotacyjnego PZU z Kulturą. Budżet projektu wspomógł również  Adam Borysiewicz , właściciel dwóch wiatrowni siłowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Pozostałą kwotę sfinansują uczestnicy projektu.
Współorganizatorzy  projektu to Fundacja Gama i Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów klasy II i III Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Jego celem  jest  umożliwienie młodzieży kontaktu z kulturą wysoką z uwagi na prowincjonalne położenie naszego miasteczka, edukacja teatralna i muzealna oraz poszerzenie wiedzy o kulturze młodopolskiej młodzieży licealnej poprzez połączenie teorii z praktyką. Harmonogram projektu przewiduje przeprowadzenie  8 zajęć warsztatowych dotyczących kultury młodopolskiej w  formie kawiarenki literackiej i wielki test sprawdzający zdobytą wiedzę. Owocem przedsięwzięcia będą także przygotowane przez uczniów i nauczycieli prezentacje.
Ukoronowaniem zajęć, ale także i projektu będzie  planowana na połowę października trzydniowa wycieczka do Krakowa dla 45 uczniów, w trakcie której młodzież obejrzy spektakl w renomowanym teatrze krakowskim, zwiedzi muzea, galerie sztuki związane z kulturą fin de sie’cle oraz inne atrakcyjne historycznie miejsca, np. Wawel. Z wycieczki zostanie nakręcony  film reportażowy i powstanie internetowy pamiętnik „Mój Kraków”, dołączony do strony internetowej szkoły. Koordynatorami merytorycznymi działań są polonistki dąbrowskiego liceum: Dorota Budzińska, Edyta Ołdziejewska -  Budnik i Urszula Puczyńska. Powstały z realizacji projektu film będzie pokazany na konferencji podsumowującej całokształt działań. Także obejrzą go  uczniowie  i rodzice.
Mamy nadzieję, że projekt okaże się ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym społeczności uczniowskiej, znacząco wpłynie  na poszerzenie poziomu edukacji szkolnej, zainteresowanie sztuką oraz zmniejszy dystans miedzy młodzieżą z małych miasteczek i dużych aglomeracji miejskich.

Dorota Budzińska
Edyta Ołdziejewska -  Budnik
Urszula Puczyńska


O roli artysty w Młodej Polsce – zajęcia warsztatowe

Bycie artystą to niełatwe zadanie. Mieli o tym okazję przekonać się uczniowie z dąbrowskiego liceum podczas wykładu na temat modernistycznej filozofii oraz roli artysty w Młodej Polsce, który odbył się 16 września 2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyły polonistki zaangażowane w projekt i oczywiście młodzież  - bezpośredni beneficjenci przedsięwzięcia.  Prelekcję wygłosiła absolwentka liceum i jednocześnie mgr filologii polskiej – Ewa Gorlewska.
Zebrani wysłuchali wykładu w scenerii przypominającej wnętrza modernistycznych kawiarni; można było nie tylko nasycić umysł, ale także podniebienie, jedząc ciasteczka, popijane kawą lub herbatą. Na stołach umieszczono hasła modernistów związane z ideą sztuki i rolą artysty, np.: „Sztuka dla Sztuki” , „Artysta jest Panem Panów”.
Młodzież dokładnie zapoznała się z głównym zagadnieniem wykładu, czyli rolą filozofii w epoce modernizmu, jej wpływem na literaturę i sztuką, a także życie codzienne artystów. Pani Gorlewska skupiła się na trzech filozofach, wyznaczających kształt nowej epoki. Byli to Artur Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche i Henri Bergson. Wystąpienie miało na celu przybliżenie słuchaczom cech poszczególnych nurtów filozoficznych, a także biografii twórców. Zebrani mogli dowiedzieć się między innymi, na czym polegał młodopolski dekadentyzm, czym była cyganeria artystyczna i jaką rolę w kształtowaniu późniejszych idei faszystowskich odegrał Fryderyk Nietzsche.
Prelegentka omówiła również rolę artysty jako człowieka i „Pana Panów” zgodnie z wyznacznikami ówczesnej epoki. Wskazała na trudne do pogodzenia płaszczyzny, jakimi są życie codzienne i sztuka. Przybliżyła słuchaczom przykłady z biografii młodopolskich artystów, chociażby Stanisława Przybyszewskiego – czołowej postaci epoki.
Informacje na temat światopoglądu epoki „końca wieku” zostały przekazane młodzieży w sposób interesujący, szczegółowy i plastyczny.

Eliza Bakun

Aktualizacja: 17.09.2013 r.

Inauguracja projektu Fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie

16 września odbył się wykład pt.:Filozofia Młodej Polski – prądy, inspiracje, kontrowersjeprzez mgr Ewę Gorlewską. Wystąpienie miało na celu przybliżenie uczniom sylwetek modernistycznych filozofów i ich poglądów oraz wprowadzenie w klimat epoki. W spotkaniu brali udział uczestnicy projektuFin de siecle w Krakowie i Dąbrowie.

20 maja 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu "W klimacie fin de siecle w Krakowie i Dąbrowie" finansowanego w dużej części ze środków programu dotacyjnego "PZU z Kulturą". W ramach projektu skierowanego do uczniów klasy II i III Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika odbędą się 2 konferencje (na rozpoczęcie i zakończenie projektu), przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe dotyczące kultury fin de siecle, powstaną prezentacje multimedialne dotyczące tej epoki przygotowane przez uczniów, nakręcony zostanie film z realizacji projektu oraz, co wydaje się najważniejsze, grupa 45 osób weźmie udział w wycieczce do Krakowa, w trakcie którego odwiedzą muzea, galerie sztuki i teatry. Partnerem projektu jest Zespół Szkół im. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego